Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu
Strona główna · O Nas · ZAWODY · KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE · REKRUTACJAPaĹşdziernik 25 2014 17:59:13
O Nas
Aktualności
Kontakt
Współpraca
Nauka przez życie
Historia
Koło Absolwentów Szkół Medycznych
BIP
Witamy
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kształcenie techników ochrony fizycznej osób i mienia odbywa się w formie stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.
Ten zawód stał się bardzo popularny w ostatnim czasie i wynika z dużego zapotrzebowania na licencjonowanych pracowników ochrony.

W trakcie nauki będziesz mógł się zapoznać z:

technikami ochrony osób,
technikami interwencji i samoobrony,
strzelaniem z broni palnej,
konwojowaniem,
zabezpieczaniem imprez masowych,
kryminologią itp.

W programie między innymi przedmioty:
psychologia i psychopatologia, kryminologia i kryminalistyka, terroryzm, organizacja i taktyka działań ochronnych osób i mienia, konwojowanie, techniczne zabezpieczenie mienia, wyszkolenie strzeleckie, pierwsza pomoc przedlekarska, samoobrona, techniki interwencyjne, zarys problematyki detektywistycznej.

Przeciwwskazania zdrowotne:

słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna, wszelkie wady wzroku, brak adaptacji narządu wzroku do ciemności, zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia, choroby układów: nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze), oddechowego, alergie, kostno-stawowego, mięśniowego, ruch, (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk, płaskostopie), cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia psychiki, uzależnienia.

Wymagania psychologiczne

koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, pamięć wzrokowa, duża sprawność ruchowa, wytrzymałość fizyczna, podzielność i koncentracja uwagi, duża ekspresja werbalna, refleks, spostrzegawczość, systematyczność, samokontrola, opanowanie, rozwaga, odwaga, operatywność, umiejętność współpracy z innymi członkami grupy, dyskrecja, odpowiedzialność za bezpieczeństwo chronionych osób, współpracowników i mienie; zainteresowania sportowe, techniczne, prawne, medyczne, zdolności manualne, organizacyjne i administracyjne.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może pracować: w firmach ochroniarskich świadczących usługi z zakresu ochrony obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, ochrony osobistej, konwojowania i organizowania wewnętrznych służb ochrony. Może podjąć pracę w policji lub służbach specjalnych. Po uzyskaniu koncesji może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Ukończenie nauki wieńczy uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu technika ochrony fizycznej osób i mienia dla osób, które pomyślnie złożą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Czas na e-learning
Zawody
Baza Lokalowa
Doradztwo Zawodowe
Bursa

Bursa

Więcej ...

Publikacje
Copyright © SPSWŁ 2013

Ten serwis wykorzystuje pliki "cookies".
Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.